top of page
Depositphotos_317559600_XL.png

מאבקים וקמפיינים

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

התמודדות בבחירות לכנסת, ריצה לראשות העיר ומאבק ציבורי למען מטרה או אדם הראוי לכך.

היכן שיש אתגר ותחרות – אנחנו ב"מוסקל מדיה" נתייצב עם הצוות המנוסה והכלים המתאימים ביותר
כדי להבטיח שנכבוש ביחד את היעד.

אבי מוסקל - ניהול משברים ומוניטין___מאבקים וקמפיינים.png
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

בעולם העסקי והציבורי, אנחנו פועלים לצד היו"ר או המנכ"ל להגדרת מטרות המאבק, 

הן בקמפיין יזום והן בניהול משברים 

בתיאום עם הייעוץ המשפטי ומערך הדוברות.

bottom of page