top of page
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

הופכים משבר להזדמנות

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

לעתים אתם רוצים להיאבק ולחולל משבר כדי להשיג את התוצאה הרצויה, בין אם במאבקי עובדים או במסגרת התמודדות עם מתחרים עסקיים.
במקרים אחרים – אתם בצד שנדרש ל
הגיב לאתגר שמאיים בפגיעה בשמכם הטוב או במוניטין העסקי.

כמו סיפור עיתונאי טוב, גם במשבר צריך לדעת לטפל.

הכלים שפיתחתנו לאורך השנים, יאפשרו לנו לסמן נתיב חילוץ ונקודות אפשריות למתקפה.

אנחנו ב"מוסקל מדיה" מבטיחים לעמוד לצדכם עם האסטרטגיה והכלים הנחוצים כדי לצמוח מתוך המשבר.

איך עושים את זה?

תחקיר יסודי ואסטרטגיה תקשורתית בהתאם ליעדים

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

ניהול תקשורתי של האירוע מול עיתונאים וכלי התקשורת

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

השגת שליטה במשבר וצמצום פגיעה במוניטין 

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

ליווי המנכ"ל בניהול המשבר גם מול עובדי החברה ולקוחותיה

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

החזרה לשגרה, שיקום תדמית וסיוע בבניית חיסון ארגוני

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

איך עושים את זה?

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

תחקיר יסודי ואסטרטגיה תקשורתית בהתאם ליעדים

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

ניהול תקשורתי של האירוע מול עיתונאים וכלי התקשורת

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

השגת שליטה במשבר וצמצום פגיעה תדמיתית אפשרית

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

ליווי המנכ"ל בניהול המשבר גם מול עובדי החברה ולקוחותיה

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

החזרה לשגרה, שיקום תדמית וסיוע בבניית חיסון ארגוני

bottom of page