מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

חיסון נגד משברים

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
אבי מוסקל - מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

צריך להיות עורך חדשות לשעבר
כדי לחשוב כמו אחד כזה

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

איך אנחנו עושים את זה?

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
 

שלבי החיסון

תחקיר יסודי על החברה או הארגון לאיתור נקודות תורפה

בניית תוכנית חיסון ייחודית ומותאמת לארגון ולנסיבות הרלוונטיות

הכנת תיק לשעת משבר, עם הנחיות ברורות לתפעול

תרגול ואימון הצוות הבכיר בחברה בהתמודדות עם משבר

שמירה על קשר לצורך עדכון ושמירה על כושר

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

שלבי החיסון

תחקיר יסודי על החברה או הארגון לאיתור נקודות תורפה

בניית תוכנית חיסון ייחודית ומותאמת לארגון ולנסיבות הרלוונטיות

הכנת תיק לשעת משבר, עם הנחיות ברורות לתפעול

תרגול ואימון הצוות הבכיר בחברה בהתמודדות עם משבר

שמירה על קשר לצורך עדכון ושמירה על כושר

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
 

באילו זירות אנחנו פועלים?

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

באילו זירות אנחנו פועלים?

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

איפה לא?

בכלי התקשורת המרכזיים מול עורכים וכתבים

ברשתות החברתיות (פוסטים, סרטונים ועוד בהתאם לצורך)

בקמפיינים ציבוריים גלויים וסמויים שנועדו להשפיע ישירות על הציבור

בכלי התקשורת המרכזיים מול עורכים וכתבים

ברשתות החברתיות (פוסטים, סרטונים ועוד בהתאם לצורך)

בקמפיינים ציבוריים גלויים וסמויים שנועדו להשפיע ישירות על הציבור

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
 

מסיבות מובנות, אנחנו מבטיחים חשאיות מלאה לכל לקוחותינו.
הם יכולים להיות ראשי ערים, מנכ"לי חברות גדולות, ארגונים ציבוריים ועמותות פרטיות.
משברים על רקע משפטי או כלכלי, עימותים מול מתחרים ומענה תקשורתי באירועי סייבר.
בכל אחד מהמקרים, אנחנו פועלים למנוע או למזער נזק תדמיתי על מנת לשמור על המוניטין.

באילו משברים אנחנו מטפלים?

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

באילו משברים אנחנו מטפלים?

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

מסיבות מובנות, אנחנו מבטיחים חשאיות מלאה לכל לקוחותינו.
הם יכולים להיות ראשי ערים, מנכ"לי חברות גדולות, ארגונים ציבוריים ועמותות פרטיות.
משברים על רקע משפטי או כלכלי, עימותים מול מתחרים ומענה תקשורתי באירועי סייבר.
בכל אחד מהמקרים, אנחנו פועלים למנוע או למזער נזק תדמיתי על מנת לשמור על המוניטין.